Projektledning

Hedda Produktion AB producerar och leder stora och små projekt från idé till slutrapport.

Vi har bred erfarenhet av att leda tvärsektoriella projekt som med framgång involverat så väl myndigheter, politiska partier, konstnärliga institutioner, näringsliv som ideella sektorn.

Läs mer under CASES
Eller kontakta Hedda för att diskutera hur dina idéer kan föreverkligas i ett lyckat projekt.