Cases

Forum För Levande Historia 2014

 • Skriver  & producerar pjäs för att uppmärksamma aktivister som mottagit Per Anger-priset.
 • Utvecklar med pjästexten som bas ett betygsgrundande skolprojekt under 2015.
 • Sökt och fått stöd av Allmänna Arvsfonden för att utveckla projektet för skolan i samverkan med civilsamhälle och Forum för levande historia.

Educational Film Centre & George Washington University, Washington DC 

 • Partner i dokumentärfilmproduktion & internationellt symposium baserat på Seven och mitt arbete med pjäsen.

Riksteatern 2013

 • Genomförde utredning på uppdrag av VD, med syfte att analysera och föreslå metoder för förvaltning av resultat och kunskapsåtervinning i samband med opinionsbildande scenkonstprojekt.
 • Genomförde bland annat 15 djupintervjuer.

Svenska Institutet 2013-2014/urval

 • Producerar och är konstnärlig ledare för en turné av dokumentärpjäsen Seven på Västra Balkan.
 • Leder samarbete med fem svenska ambassader och sju lokala samarbetspartners i sex länder.
 • Ansvarig för projektbudget, projektledning och extern kommunikation.
 • Leder modul i kommunikation och presentationsteknik för deltagare i ledarskapsprogrammen SHE Entrepreneurs och Young Connectors of the Future.
 • Moderator för avslutande samtal i samband med SHE Entrepreneurs.
 • Utvecklar i samarbete med flera organisationer på Balkan ett nytt projekt inspirerat av Seven.

 

Ledarinstitutet 2012 – 2013

 • Moduler i kommunikation och presentationsteknik i samband med deras mentorprogram och andra längre utbildningar.

 

Amnesty International 2011

 • Projektledning och regi av Amnestys 50årsjubileum på tio platser samtidigt.
 • Skrev en specialbeställd pjäs till jubileet, på uppdrag av Riksteatern.