Kunder

Kunder i urval 2013 – 2015

Forum för levande historia

NATO/SHAPE WoMen

Dramaten

UN Women Bangladesh

Svenska Institutet

Lärarförbundet

Mänskliga Rättighetsdagarna

Lynx

Sveriges Radio

Nobelmuseet

Försvarsmakten

 

2011-2012

Svenska Institutet

Amnesty International

Ledarinstitutet

MR-dagarna

Forum för levande historia

Riksteatern

Botkyrka kommun

SKL International

Sveriges Kommuner och Landsting – Millenniekommun.se

Svenska Teatern i Helsingfors

Ungdomsstyrelsen

IKFF 

Årets Kock

Erasmus University Rotterdam

Svenska Ambassaden i Ankara

Svenska Kyrkan Carl Johans Församling

Betty Nansen

Gendernet

 

TIDIGARE UPPDRAGSGIVARE

Alexis Wicklin – In Love Again

Art & Technology vid Chalmers Tekniska Högskola

Astrakan – Strategisk utbildning

Bosöns Idrottsfolkhögskola

Calmando Utbildning

Civil Rights Defenders (tidigare Svenska Helsingforskommittén)

Dramaten – Elverket

Folke Bernadotteakademin

Folkteatern i Göteborg

Forskningskollegium för konstnärligt FoU: Dramatiska Institutet, Södertörns Högskola & Teaterhögskolan i Stockholm

Forsman Bodenfors

Guide – konsultföretag, IT

Havsfruarna – nätverk för kvinnor som arbetar med akvatiska frågor

Intercult

Jamtli

Jernkontoret

Kalmar Kommun

Kassandra Production

Katrineholms Kommun

Kungsholmens Gymnasium

Kvinna till Kvinna

Lab Lokí

Liberala Gruppen, ALDE, i EU-parlamentet

Liberala Kvinnor

Lunds Studentteater

Nacka DOJO

NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid), Uppsala Universitet & Akademiska Sjukhuset

Nyköpings Kommun

Projektkliniken

Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms Läns Landsting

SIPU International

SIS – Swedish Standards Institute

Skådespelarforum

Socialdemokraterna

SPRONG, kommunikationsbyrå

Stelena – konsultföretag inom karriärutveckling och coachning

Stockholms Stadsteater

Stockholms Universitet, teatervetenskapliga institutionen

Svenska Ambassaden i Belgrad

Säkerhetspolitiskt Sommartorg

Tage Granit

Teaterhögskolan i Malmö

Teaterhögskolan i Stockholm

Teaterstudion

Teater Giljotin

Teater Nea

Teater Sláva

Think Tank Management, Kelly Odell – en av Sveriges mest anlitade föreläsare på tema ledarskap

Tidningshuset AB

UNDP – United Nations Development Program i Sverige

Unga Klara

University of Washington

Utrikespolitiska föreningen, Lunds universitet

Utrikespolitiska föreningen Stockholm

Vittra

Wasa Club

YUMP – Young Urban Movement Project